مشاوره فروش و آموزش بازاریابی

در فرایند توزیع و ارائه محصولات و خدمات به جامعه مشتریان هدف داشتن تیم توزیع و بازاریابی از مهمترین ارکان هر مجموعه تولیدی یا خدماتی و یا صنعتی می باشد