قوزبند پلدار نئوپرنی

بازدید : 1358قیمت: 140,000 تومان

موارد استفاده در ک
ضعف عضلات اسکاپولا ( کتف )
پاسچر ( وضع ایستادن 9 ضعیف
سندروم راند شولدر ( پشت گرد)
دارای 2 آتل فنر تیغه ای با استقامت بالا


محصولات مرتبط