کفی تخصصی فوت ارتوتیک - پای صاف

بازدید : 1809قیمت: 86,020 تومان

دسته بندی : تن یار

موارد استفاده در :
پرونیتد فوت ( پای چرخیده به خارج ) .
هیل والگوس ( پاشنه چرخیده به خارج ) .
توزیع متوازن وزن و گام راحت .
دارای 3 قوس استاندارد ( قوس طولی - داخلی / طولی - خارجی / عرضی ) .
به علت سایز بندی در هنگام سفارش شماره کفش قید شود .
خرید بالای 100هزار تومان هزینه ارسال رایگان می باشد .