بارگیری...

آرنج بند نئوپرنی

بازدید : 1650

دسته بندی : تن یار


مورد استفاده در :
ساپورت آرنج ضعیف - سندرم تنیس البو - گلف البو
ایجاد فشار محیطی ( کانتر فورس ) برای درمان بیماری
استرین و اسپرین عضلات آرنج
بورسیت اولکرانونقیمت: 125,000 تومان


قیمت: 125,000 تومان


قیمت: 125,000 تومان


قیمت: 125,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

تهیه شده از پارچه نئوپرنی تایوانی