بارگیری...

مچ شست بند آتل دار نئوپرنی

بازدید : 1468

دسته بندی : تن یار


مورد استفاده در :
ساپورت قوی در ناحیه مچ وشست
دارای 2 آتل آلومینیومی در کف دست و روی شست
سندرم تونل کارپال
بعد از تروما (ضربدیدگی )قیمت: 158,000 تومان


قیمت: 158,000 تومان


قیمت: 158,000 تومان


قیمت: 158,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

تهیه شده از پارچه نئوپرن تایوانی