بارگیری...

مچ کف بند شست دار نئوپرنی

بازدید : 3314

دسته بندی : تن یار


مورد استفاده در :
صدمات بافت نرم و مچ ضعیف
بی ثباتی مفصل مچ
سندروم خفیف تونل کارپال (CTS)
ایجاد محدودیت نسبی در مفصل مچ و شستقیمت: 120,000 تومان


قیمت: 120,000 تومان


قیمت: 120,000 تومان


قیمت: 120,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

تهیه شده از پارچه نئوپرن تایوانی .

در صورت سفارش بیشتر از 100 هزار تومان هزینه ارسال رایگان میباشد .