بارگیری...

کفی تخصصی فوت ارتوتیک - پای صاف

بازدید : 4356

دسته بندی : تن یار


موارد استفاده در :
پرونیتد فوت ( پای چرخیده به خارج ) .
هیل والگوس ( پاشنه چرخیده به خارج ) .
توزیع متوازن وزن و گام راحت .
دارای 3 قوس استاندارد ( قوس طولی - داخلی / طولی - خارجی / عرضی ) .
خرید بالای 100هزار تومان هزینه ارسال رایگان می باشد .قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 تومان


قیمت: 130,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید