بارگیری...

گردن بند فیلادلفیا

بازدید : 3681

دسته بندی : تن یار


محافظت از مهره آسیب دیده
ایجاد محدودیت بسیار زیاد در حرکات گردن
فرکچر ( شکستگی) سرویکال
ساپورت بعد از عمل جراحیقیمت: 99,000 تومان


قیمت: 99,000 تومان


قیمت: 99,000 تومان


قیمت: 99,000 توماندرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

دارای حفره تراکئوستومی در قسمت جلو جهت تنفس اورژانسی